phone 089/76.47.21

Zorgzaam

  • Zorg is voor ons een basisattitude. Het houdt in dat we ‘zorgzaam’ omgaan met de kinderen, met alle kinderen. Aanvaarden zoals ze zijn, luisteren, uitdagen om te groeien, bevestigen, graag zien, graag hebben, om hen geven zoals ze zijn, een vertrouwensband, steunen en bijstaan, hulp bieden waar nodig…
  • Brede zorg betekent dat we elk kind voldoende kansen bieden. Als leerkracht willen wij bij alle kinderen op zoek gaan, om te graven naar hun eigen schat.
  • Niet elk kind moet aan dezelfde verwachtingen voldoen. Wat voor de enen een uitdaging is, is voor anderen een stressfactor. Aangepaste uitdagingen voor elk kind en realistische verwachtingen.
  • De eindtermen en de doelen van de leerplannen zijn een leidraad. Maar elk kind krijgt de tijd die het nodig heeft om naar de eindtermen te groeien.
  • Er wordt gedifferentieerd gewerkt. Meer bindend dan de doelen is de aanpassing aan het leerniveau. Essentieel is het groeiperspectief.
  • Zorgzaamheid betekent ook dat elk kind bij elk nieuw schooljaar start met een schone lei. Eerst leren we het kind kennen. Een kind kan evolueren, veranderen en een andere aanpak nodig hebben. Zeker, sommige kinderen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Het kind krijgt dan hulp op maat.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x