phone 089/76.47.21

Opvang

OPVANG

Reeds vanaf 1 september 2010 is er  kinderopvang ’t Griffeltje voor de kinderen van onze school:

 • ‘s Morgens vanaf 7.15 uur tot 8.15 uur
 • Na school tot 17.35 (woensdag tot 13.05)

Deze opvang gaat door in de grote zaal van de kleuterschool.  Wordt uw kind onverwacht ziek tijdens de opvang dan wordt u verwittigd en raadplegen wij eventueel uw huisarts.  Alle kinderen zijn verzekerd wanneer ze in de opvang zijn.  Wij bieden er:

 • Ruimte om buiten/ binnen te spelen.
 • Ruimte om hun huiswerk zelfstandig te maken.
 • Een rustige leeshoek.
 • Een knusse hoek om uit te rusten.
 • Hoeken met speelgoed.

Deze opvang moet u betalen (liefst via domiciliëring)

 • 0,90 euro per half uur per kind.
 • 2,00 euro indien u uw kind te laat komt afhalen (na 17.35).
 • 2de kind of meer van hetzelfde gezin (op hetzelfde moment in de opvang) 0,76 euro per half uur.

U ontvangt één keer per jaar een fiscaal attest (alleen voor kinderen jonger dan 12 jaar).  Eén keer per maand ontvangt u een onkostennota die via een overschrijving/domiciliëringsopdracht betaald wordt.  U bent steeds welkom om een kijkje te nemen en een praatje te slaan, zo komen we tot een fijne samenwerking.  Inschrijven kan elke schooldag tijdens de openingsuren van het secretariaat van onze school of in de opvang zelf.  Dit is noodzakelijk om een goede begeleiding te kunnen garanderen.  Wat moet er allemaal ingevuld worden ?

 • Een inschrijvingsfiche
 • Eventueel een attest van medicijnen
 • Ondertekening van het huishoudelijk reglement
 • Een domiciliërings-opdracht waarmee u naar uw bankinstelling gaat en waarvan u dan een strookje bij de opvang indient.

Telefonisch bij juf Marina: 0476/ 45 62 10

De opvang is er in uiterste noodzaak, dus voor leerlingen van ouders die geen andere mogelijkheid hebben.  Dit om de opvang veilig georganiseerd te krijgen.

Het is dus zeer belangrijk om goed op voorhand in te schrijven voor deze momenten!


Er is eveneens de buitenschoolse kinderopvang ‘t Huis.

Het vervoer tussen de opvang en de school wordt verzorgd door ’t Huis, Dorpsstraat 22b, Vucht

De ouders brengen en halen de kinderen zelf naar en van de opvang (alle werkdagen én zaterdag van 6.30 tot 18.00 uur en soms tot 20.00 uur)  Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij de coördinator Marij Janssen tijdens kantooruren of na afspraak op het telefoonnummer 089 / 76 97 91 of via jeugd-welzijn@maasmechelen.be


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x