phone 089/76.47.21

Verkeer rond de school

Parkeren MOET nog steeds op het kerkplein. Ook de Marie-Joséstraat blijft tijdens de schooluren afgesloten.

  • Begeleid de kinderen naar de ingang van de school en haal ze er ook af. 2,5-jarige & 3-jarige kleuters bij de juf aan de kleuterdeur. 4-jarige & 5-jarige kleuters via het poortje naar de speelplaats. Lagere schoolkinderen bij de juf aan de fietsenpoort of aan grote poort op het kerkplein.

  • Bij slecht weer, probeert u best zoveel mogelijk te carpoolen. De Marie-Joséstraat en de afgebakende strook voor het casino en de school zijn voorbehouden voor de voetgangers en de fietsers.  Gelieve er niet te parkeren of te draaien!

  • Moedig de kinderen aan zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te gaan, met begeleiding a.u.b. Zo helpt u ons de verkeersdrukte rond de school te verminderen.

  • Respecteer het éénrichtingsverkeer in de Marie-Joséstraat en in de Dopheidestraat en de situatie rond de kerk. Parkeren in de Dopheidestraat is verbodenOok de parkings van de leerkrachten kunnen niet gebruikt worden om te parkeren.

  • Respecteer de snelheid (Zone 30 rondom alle scholen).

  • Doe altijd uw gordel aan, hoe kort de rit ook is (er volgen regelmatig controles en de boetes zijn zwaar!!!).

Binnen de schoolpoort zijn wij, tussen 8.15 uur en 12.05 of 15.05 uur verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kinderen, daarbuiten bent u verantwoordelijk!!

Om de veiligheid te verzekeren, verzoeken wij u om uw kind in de kleuterschool of bij het afhaalpunt aan de lagere school af te halen.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x