phone 089/76.47.21

Schoolbestuur, Scholengemeenschap & de klassenraad

Het schoolbestuur 

VZW Katholiek Basisonderwijs Eisden-Tuinwijk

Marie-Joséstraat 4, 3630 Maasmechelen

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidshervorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het dagelijks bestuur en beheer van De Griffel gebeurt door de directie.

De leden van de raad van bestuur zijn: 

•    De heer Peter Annaert (voorzitter) 

•    De heer Luc Vanderputte (ondervoorzitter)

•    De heer Bruno Van Elst (secretaris)

•    De heer Dimitri Fotij


De Scholengemeenschap

Coördinerend directeur Scholengemeenschap: Valeria Ceccarelli. E-mail: codi@vbmn.net

Onze school behoort (tot 2020) tot de scholengemeenschap ‘Vrije Basisscholen Maasmechelen Noord’ met:

•    Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool, Molenstraat 127, 3630 Maasmechelen

•    Gesubsidieerde Vrije Basisschool ‘Driestap, Steenakkerstraat 8, 3630 Maasmechelen

•    Gesubsidieerde Vrije Basisschool St.-Willibrordus, Langstraat 30, 3630 Maasmechelen

•    Gesubsidieerde Vrije Basisschool St.-Jan, Bloemenlaan 71, 3630 Maasmechelen

De opgerichte scholengemeenschap heeft als doel het onderwijs te coördineren en te begeleiden, overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen en binnen het kader van de afgesloten overeenkomst. Door de oprichting van deze scholengemeenschap wordt er aan deze scholengemeenschap extra stimuli toegekend. In overleg met de schoolbesturen van de verschillende scholen zal beslist worden waar deze uren aan besteed zullen worden (o.a.zorgcoördinatie, preventie-adviseur, ICT, uitbouw scholengemeenschap,…).

De klassenraad 

(de directeur, de zorgcoördinator, klasleerkrachten (afhankelijk van de besproken klasgroep) en CLB) beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. De raad houdt hierbij rekening met de verschillende belangen.

Leden van de klassenraad: de directeur, de zorgcoördinator, klasleerkrachten (afhankelijk van de besproken klasgroep) en CLB.

De bereoepscommisie: in principe mogen scholen geen kinderen weigeren die zich willen inschrijven. Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u steeds terecht bij de commisie inzake leerlingrechten, Koning Albert-II laan 15, 1210 Bussel.

U kunt ook steeds terecht bij de voorzitter van het Lokaal OverlePlatform van Maasmechelen, met name Dhr. Peter Kohlbacher, Doktoorstraat 12, 3572 Alken.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x