phone 089/76.47.21

Preventie & welzijn

Het schoolbestuur en de directie nemen het welzijnsbeleid ter harte.  Niet enkel omdat het wettelijk wordt opgelegd of omdat het door de onderwijsinspectie wordt doorgelicht, maar ook om opvoedkundige, beleidsmatige en ethische motieven (zorg dragen en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, voor de school en voor de natuur).

Het advies en de medewerking van de preventie-adviseur is onontbeerlijk, maar ook het
personeel, de leerlingen en hun ouders mogen hun medewerking verlenen, want het welzijnsbeleid maakt op die manier méér kans op slagen.

De verkeersveiligheid krijgt in onze school een zéér belangrijke plaats.  We proberen door verschillende acties de leerlingen en hun ouders te motiveren om veilig deel te nemen aan het verkeer.  Voor de kinderen denken we aan veiligheidsvestjes, veilige fietsen, fietshelmen, …  Voor de ouders denken we aan ‘gouden verkeerstips’. Zie rubriek Verkeer

Medicatie op school

Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op te halen.

Al school stellen we geen medische behandelingen en stellen wij in geen geval medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers.

Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren?

Het kan gebeuren dat je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen. je kan ons dan vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de behandelende arts van je kind vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan voor de bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie stipt neemt. Het formulier kan je verkrijgen op het secretariaat.

Andere medische behandelingen?

Wij stellen geen medische handelingen. we kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar medische bijstand voor andere gevallen dan medicatiegebruik. Samen met jou zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit Gele Kruis.

Stappenplan bij ongeval of ziekte

Eerste hulp wordt door EHBO-verantwoordelijke van onze school onmiddellijk opgestart. Indien onze eerste hulp volstaat nemen we contact met u op om dit te melden.

Indien er hulp ingeroepen moet worden van een arts nemen we onmiddellijk contact op met de ouders of andere opgegeven contactpersonen om jullie op de hoogte te brengen. Indien mogelijk vragen wij de ouders om mee te gaan naar de arts (bij hoogdringendheid doen we dit niet).

Verzekeringsdocumenten worden door juf Miranda verwerkt. info@degriffeleisden.be is haar e-mailadres voor verdere vragen of informatie.

Scheiding

Scheiden is een emotioneel proces.  Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden.

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij en neemt dus een neutrale houding aan.  Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kind(eren).  Zolang er géén vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving.  Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

Co-schoolschap is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft.  Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x