phone 089/76.47.21

Persoonlijkheid

 • Elk kind heeft een persoonlijk rugzakje. 
  In elk kind schuilt een rijkdom. Het komt erop aan dit te zien en te willen zien. Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig, willen zelfstandig zijn, groeien op vanuit een eigen sfeer en achtergrond, hebben talent en interesses, willen uitblinken, hebben aanleg voor taal en voor rekenen, kunnen zich inleven in anderen, hebben een verhaal, willen ontdekken en vrolijk zijn…
 • Wij willen kinderen toerusten om zich te ontwikkelen tot mensen met persoonlijkheid. Wat verstaan we daaronder? Waartoe willen we hen vormen?
  Tot mensen
  die verantwoordelijk zijn
   die zichzelf kennen en zelfvertrouwen hebben
  die respect hebben
  die kunnen communiceren
  die kritisch reflecteren
  die doorzetten en waar nodig grenzen aanvaarden
  die kunnen genieten en positief denken
 • Voor ons als leerkracht komt het erop aan te geloven in de leerlingen. Dan gaan de kinderen ook geloven in zichzelf. Nooit willen we een kind fnuiken of afschrijven.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x