phone 089/76.47.21

Openheid

  • ‘Openstaan’ staat voor meer geluk in je leven. Het kan veel betekenen: open voor nieuwe dingen, open voor anderen, open voor verscheidenheid, open voor kritiek, open voor verschillende culturen en afkomst, open voorgeloof en godsdienst. Openstaan houdt in dat we ieders eigenheid respecteren en waarderen. Wederzijds.
  • ‘Respect’ moet in alle richtingen hetzelfde betekenen. Als katholieke school betekent het dat we waar mogelijk rekening houden met ieders gewoonten, gebruiken, regels, en op dezelfde manier respect vragen voor onze eigen schoolcultuur en –organisatie. Openstaan duldt geen extreme houdingen of speciale uitzonderingen.
  • Sinds jaar en dag ervaren kinderen in onze school hoe je met verschillen kan samenleven en gelukkig zijn.
  • Met ouders samen zorgen we voor de ontwikkeling van hun… van onze kinderen. Samen werken we aan opvoeding. Ouders en leerkrachten op één lijn.
    We communiceren op een eerlijke en oprechte manier, met directe verwoording. Heen en weer. We luisteren naar ouders, maar ouders luisteren ook naar ons.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x