phone 089/76.47.21

Huiswerk & agenda

De agenda is een belangrijke, dagelijkse schakel tussen de leerkracht en de ouders.  Voor u kan het een controlemiddel zijn over het doen en laten van uw kind in de klas.  Kijk de agenda iedere dag even na en onderteken hem regelmatig, ten minste één keer per week.  In de agenda noteren de leerlingen huistaken en opdrachten die ze moeten uitvoeren, de lessen die ze moeten leren of een nieuwsbrief die wordt meegegeven.

Huistaken en lessen zijn bedoeld als verdere inoefening van de leerstof.  

Leerjaar

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1

Lezen

Lezen

Voorlezen

Lezen

Lezen

2

Taak

Taak


Taak


3

Taak

Taak


Taak


4

Taak

Taak


Taak


5

Taak

Taak

Taak

Taak

Taak

6

Taak

Taak

Taak

Taak

Taak


Inhoud taken

1

Lezen – begrijpend lezen

Rekendoosje

Bingel (niet verplicht)

2

Lezen

Tafels oefenen vanaf *2

1/week een rekentaak en het huiswerkschrift spelling

Bingeltaak voor de hele week (30’ per week)

3

Bingeltaak

Herhalingsoefeningen of WO-oefentoets voor een toets

Tafels

Lezen

4

Inoefenen geziene leerstof

Toetsenplanning tijdens de toetsenperiode

Bingel is vrijblijvend

5

Elke dag leren voor Frans & spelling

Bij moeilijkheden wiskunde extra taak om in te oefenen

Toetsenplanning

6

Taal: voor de toets inoefenen taalsystematiek.

WO: leerstof die gekend moet zijn.

Overschrijven woorden van spelling

Wiskunde: Gedifferentieerd huiswerk (extra inoefenen van nieuwe leerstof).

Frans: woordjes overschrijven + vertaling, luidop lezen van teksten en woordjes leren.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x