phone 089/76.47.21

Communicatie

VERBINDENDE COMMUNICATIE IN DE GRIFFEL

Wat we heel belangrijk vinden, is dat we op een open en eerlijke manier communiceren met elkaar. Hierbij is het voornaam dat we luisteren naar hetgeen we te vertellen hebben aan mekaar en openstaan voor dialoog. Zowel jullie als ouders maar ook wij als school willen immers het beste voor uw kind.

Kinderen komen thuis met verhalen die niet altijd overeenkomen met de realiteit. Ze brengen hun versie van de feiten en als ouder is het dan niet gemakkelijk om hierin rustig te blijven. Toch willen we vragen om dit op een rustige manier uit te klaren; in eerste instantie met de juf. Blijf er niet mee zitten en laat een klein voorval dat uitgeklaard kan worden niet uitgroeien tot een groot probleem hetgeen ongenoegen of frustratie met zich meebrengt.

In de kleuterschool zijn alle juffen aanwezig om 8u.15 en ook na school bij het afhalen van uw kleuter is er de mogelijkheid om een gesprekje te hebben met mekaar. Op onze oudercontacten, die we meermaals per jaar houden, maken we sowieso tijd om uitgebreid stil te staan bij de ontwikkeling van uw kind.

In de lagere school wordt uw kind opgevolgd via de schoolagenda. Kijk elke dag in de agenda van uw kind zodat de info rond huiswerk, taken, werkhouding,… maar ook een vraag van de juf effectief door jullie gelezen wordt. Wanneer er doorheen de dag een voorval is dat de juf graag meteen met u wil bespreken, zal u hierover telefonisch gecontacteerd worden door de juf.

Wanneer u als ouder van de lagere school graag een gesprek heeft met de juf, kan u dat aangeven via een invulbriefje dat meegegeven werd met uw kind. Op zo’n briefje kan u de reden van uw gesprek kort schetsen en enkele opties noteren wanneer het voor u past om een gesprek te hebben. Dat briefje mag u via de agenda mee naar school geven en de juf zal zo vlug als mogelijk hierop reageren.

Dit jaar zal de juf ook via e-mail bereikbaar zijn. Deze weg kan ook gebruikt worden om belangrijke info uit te wisselen met mekaar. Opnieuw willen we vragen om via e-mail geen info te geven of ongenoegen te uiten dat beter mondeling uitgeklaard wordt.

Het e-mailadres van de juf vinden jullie op onze website. Onder de foto van de juf vinden jullie een link naar de mailbox van de juf.

Naast de opvolging van uw kind via de agenda zal de school in de toekomst ook heel wat info via onze website www.degriffeleisden.be of via e-mail communiceren. Ook vanuit de klas zal er info gemaild worden.

We willen graag zoveel mogelijk ouders betrekken bij ons school-gebeuren.

Mochten jullie in de toekomst van e-mailadres, woonadres of telefoonnummer veranderen, gelieve de school dan ook op de hoogte te brengen zodat er geen info verloren gaat.

Wanneer u nood heeft aan een babbel met de directeur of de zorgcoördinator kan dat ook. Gelieve dit gesprek telefonisch of via e-mail aan te vragen. We zoeken dan samen met jullie naar een geschikt moment.

Ouders zijn steeds welkom op school.  Liefst volgens afspraak, maar men kan bij de directie in principe iedere ochtend tot 8.30 uur onaangekondigd terecht.  Wanneer de directeur het nodig acht kan aan de ouders worden voorgesteld het gesprek op een ander moment te houden.  Men meldt zich aan op het secretariaat.  Het is niet toegestaan rechtstreeks en zonder toestemming naar de klaslokalen te gaan.  Tijdens een lesopdracht kan geen toestemming gegeven worden voor een onderhoud met een leerkracht.  De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouders.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x