phone 089/76.47.21

Communicatie

VERBINDENDE COMMUNICATIE IN DE GRIFFEL

Wat we in De Griffel heel belangrijk vinden, is dat we op een open en eerlijke manier communiceren met elkaar. Hierbij is het voornaam dat we luisteren naar hetgeen we te vertellen hebben aan mekaar en openstaan voor dialoog. Zowel jullie als ouders maar ook wij als school willen immers het beste voor jullie kind.

Kinderen komen thuis met verhalen die niet altijd overeenkomen met de realiteit. Ze brengen hun versie van de feiten en als ouder is het dan niet gemakkelijk om hierin rustig te blijven. Toch willen we vragen om dit op een rustige manier uit te klaren; in eerste instantie met de juf. Blijf er niet mee zitten en laat een klein voorval dat uitgeklaard kan worden niet uitgroeien tot een groot probleem hetgeen ongenoegen of frustratie met zich meebrengt.

In de kleuterschool zijn alle leerkrachten aanwezig om 8u.15 en ook na school bij het afhalen van uw kleuter is er de mogelijkheid om een gesprekje te hebben met mekaar. Op onze oudercontacten, die we meermaals per jaar houden, maken we sowieso tijd om uitgebreid stil te staan bij de ontwikkeling van uw kind.

In de lagere school wordt uw kind opgevolgd via de schoolagenda. Kijk elke dag in de agenda van uw kind zodat de info rond huiswerk, taken en werkhouding maar ook een vraag van de leerkracht effectief door jullie gelezen wordt. Wanneer er doorheen de dag een voorval is dat de leerkracht graag meteen met u wil bespreken, zal u hierover telefonisch gecontacteerd worden door de juf of meester.

Wanneer u als ouder van de lagere school graag een gesprek heeft met de leerkracht, kan u dat aangeven via ons communicatiebriefje dat meegegeven wordt met uw kind. Op zo’n briefje kan u de reden van uw gesprek kort schetsen en enkele opties noteren wanneer het voor u past om een gesprek te hebben. Dat briefje mag u via de agenda mee naar school geven en we reageren hier zo vlug als mogelijk op.

De klasleerkracht is ook via mail bereikbaar. Deze weg kan ook gebruikt worden om belangrijke info uit te wisselen met mekaar. Opnieuw willen we vragen om via mail geen info te geven of ongenoegen te uiten dat beter mondeling uitgeklaard wordt.

Het e-mailadres van de juf of meester vinden jullie op onze website; onder de foto van de juf of meester. U komt dan in de persoonlijke mailbox van de leerkracht terecht.

Naast de opvolging van uw kind via de agenda zal de school ook heel wat info via onze website www.degriffeleisden.be of via e-mail communiceren. Ook vanuit de klas zal er info gemaild worden.

Daarom is het heel belangrijk dat we van alle ouders het juiste e-mailadres hebben. We streven ernaar om zowel mama als papa te bereiken via e-mail. Gelieve ons via mail op de hoogte te brengen van een eventueel nieuw of bijkomend e-mailadres. Dit kan op directie@degriffeleisden.be

De klasleerkracht zal bij de start van het schooljaar een testmail sturen. Gelieve deze testmail te beantwoorden zodat we een duidelijk zicht krijgen op de ouders die geen mail ontvangen hebben.

Ook wijziging van woonadres en telefoonnummers zijn voor ons als school belangrijk om te weten. Mochten jullie in de toekomst van e-mailadres, woonadres of telefoonnummer veranderen, gelieve de school dan ook op de hoogte te brengen zodat er geen info verloren gaat.

Wanneer uw kind ziek is en niet naar school komt, mag u ons telefonisch hiervan op de hoogte brengen of via mail naar directie@degriffeleisden.be.

Wanneer u nood heeft aan een babbel met de directeur of de zorgcoördinator kan dat ook. Gelieve dit gesprek telefonisch of via e-mail aan te vragen. Directie: directeur@degriffeleisden.be – zorgcoördinator: elke@degriffeleisden.be.

We zoeken dan samen met jullie naar een geschikt moment voor een gesprek.

Bedankt alvast!{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x